display_name; }); add_shortcode('meo-member-search', function () { bp_get_template_part( 'common/search/dir-search-form' ); }); ?>query_vars['orderby'] ) $class->query_orderby = str_replace( 'user_login', 'RAND()', $class->query_orderby ); return $class; } add_action( 'pre_user_query', 'meo_random_user_query' ); function func_get_user_carousel() { if (!is_user_logged_in()) { return false; } $users = get_users( 'orderby=rand' ); $default = ''; $html = ''; echo $html; } add_shortcode('meo_get_user_carousel', 'func_get_user_carousel'); ?> custom_ids = $this->get_custom_ids(); add_action( 'bp_pre_user_query_construct', array( $this, 'custom_members_query' ), 1, 1 ); add_filter( 'bp_get_total_member_count', array( $this, 'custom_members_count' ), 1, 1 ); } private function get_custom_ids() { global $wpdb; //figure out if the logged-in user is male or female $sex = xprofile_get_field_data( 5, bp_loggedin_user_id() ); if ( $sex == 'Male' ) $query = "SELECT user_id FROM {$wpdb->prefix}bp_xprofile_data WHERE field_id = 5 AND value = 'Female'"; else $query = "SELECT user_id FROM {$wpdb->prefix}bp_xprofile_data WHERE field_id = 5 AND value = 'Male'"; $custom_ids = $wpdb->get_col( $query ); return $custom_ids; } function custom_members_query( $query_array ) { $query_array->query_vars['include'] = $this->custom_ids; } function custom_members_count ( $count ) { $new_count = count( $this->custom_ids ); return $new_count; } } function custom_user_ids( ) { new BP_Custom_User_Ids (); } add_action( 'bp_before_directory_members', 'custom_user_ids' );args['name'] == 'gateways[manual_payments][email]' ){ $value = str_replace(PHP_EOL, '
', $_POST['gateways']['manual_payments']['email']); } return $value; } ?> skip to Main Content

Rotus

Amerika
1993-2005
An English roadster, made in America, with a Japanese Accent

Christopher Custer, werd fan van de, Lotus Seven toen hij er één voor zijn vrouw had gekocht.
Maar hij vond dat de auto te vaak naar de garage moest en vaak een storing had.

Hij begon interesse te krijgen in het bouwen van zijn eigen Lotus. Verder was hij gefascineerd over de betrouwbaarheid van de nieuwe betrouwbare DOHC Toyota Corolla and Celica motoren en aandrijflijn van de 70-tiger jaren. De naam Rotus ontstond in de conversatie met se Japanners, deze konden de L van Lotus niet uitspreken.

Hij bleef zeggen “Rotus”. Daarna ontdekte men dat Rotus “to turn” betekent in het Latin. Dus de company werd dus Rotus genoemd. De Rotus Company in Maryland bouwde ongeveer 60 auto’s van de 80-tiger tot midden 90-tiger jaren. Rotus bood ook een vervangingschassis aan voor de Lotus Seven series 2, voor Seven eigenaren die frame vermoeidheid of falen verwachten of geconstateerd hadden.

Back To Top