display_name; }); add_shortcode('meo-member-search', function () { bp_get_template_part( 'common/search/dir-search-form' ); }); ?>query_vars['orderby'] ) $class->query_orderby = str_replace( 'user_login', 'RAND()', $class->query_orderby ); return $class; } add_action( 'pre_user_query', 'meo_random_user_query' ); function func_get_user_carousel() { if (!is_user_logged_in()) { return false; } $users = get_users( 'orderby=rand' ); $default = ''; $html = ''; echo $html; } add_shortcode('meo_get_user_carousel', 'func_get_user_carousel'); ?> custom_ids = $this->get_custom_ids(); add_action( 'bp_pre_user_query_construct', array( $this, 'custom_members_query' ), 1, 1 ); add_filter( 'bp_get_total_member_count', array( $this, 'custom_members_count' ), 1, 1 ); } private function get_custom_ids() { global $wpdb; //figure out if the logged-in user is male or female $sex = xprofile_get_field_data( 5, bp_loggedin_user_id() ); if ( $sex == 'Male' ) $query = "SELECT user_id FROM {$wpdb->prefix}bp_xprofile_data WHERE field_id = 5 AND value = 'Female'"; else $query = "SELECT user_id FROM {$wpdb->prefix}bp_xprofile_data WHERE field_id = 5 AND value = 'Male'"; $custom_ids = $wpdb->get_col( $query ); return $custom_ids; } function custom_members_query( $query_array ) { $query_array->query_vars['include'] = $this->custom_ids; } function custom_members_count ( $count ) { $new_count = count( $this->custom_ids ); return $new_count; } } function custom_user_ids( ) { new BP_Custom_User_Ids (); } add_action( 'bp_before_directory_members', 'custom_user_ids' );args['name'] == 'gateways[manual_payments][email]' ){ $value = str_replace(PHP_EOL, '
', $_POST['gateways']['manual_payments']['email']); } return $value; } ?> skip to Main Content

1000 bochten Twente en Duitsland

Evenementen > 2020 > juni > 1000 bochten Twente en Duitsland

Over dit evenement

Door Ruud van der Burg

Dorpsstraat 7, 7635 NA, Lattrop-Breklenkamp

Deel Nederland: Overijssel
Locatie: Erfgoed Bossem
Adres: Dorpsstraat 7, 7635 NA, Lattrop-Breklenkamp
Organisatie: Joey van den Bogaert

 

Aanstaande zondag is het tijd voor Duitsland en Twente in 1000 bochten.

Jullie worden ontvangen bij Erfgoed Bossem in Lattrop.
De lunch is bij Watermolen Bels in Mander.

Wij zullen eindigen bij de Twense Bierbrouwerij in Hengelo. Deze locatie ligt 1 km van de snelweg A35 af.

 

Link naar de route    

Back To Top