display_name; }); add_shortcode('meo-member-search', function () { bp_get_template_part( 'common/search/dir-search-form' ); }); ?>query_vars['orderby'] ) $class->query_orderby = str_replace( 'user_login', 'RAND()', $class->query_orderby ); return $class; } add_action( 'pre_user_query', 'meo_random_user_query' ); function func_get_user_carousel() { if (!is_user_logged_in()) { return false; } $users = get_users( 'orderby=rand' ); $default = ''; $html = ''; echo $html; } add_shortcode('meo_get_user_carousel', 'func_get_user_carousel'); ?> custom_ids = $this->get_custom_ids(); add_action( 'bp_pre_user_query_construct', array( $this, 'custom_members_query' ), 1, 1 ); add_filter( 'bp_get_total_member_count', array( $this, 'custom_members_count' ), 1, 1 ); } private function get_custom_ids() { global $wpdb; //figure out if the logged-in user is male or female $sex = xprofile_get_field_data( 5, bp_loggedin_user_id() ); if ( $sex == 'Male' ) $query = "SELECT user_id FROM {$wpdb->prefix}bp_xprofile_data WHERE field_id = 5 AND value = 'Female'"; else $query = "SELECT user_id FROM {$wpdb->prefix}bp_xprofile_data WHERE field_id = 5 AND value = 'Male'"; $custom_ids = $wpdb->get_col( $query ); return $custom_ids; } function custom_members_query( $query_array ) { $query_array->query_vars['include'] = $this->custom_ids; } function custom_members_count ( $count ) { $new_count = count( $this->custom_ids ); return $new_count; } } function custom_user_ids( ) { new BP_Custom_User_Ids (); } add_action( 'bp_before_directory_members', 'custom_user_ids' );args['name'] == 'gateways[manual_payments][email]' ){ $value = str_replace(PHP_EOL, '
', $_POST['gateways']['manual_payments']['email']); } return $value; } ?> skip to Main Content

Sevens & Coffee

Evenementen > 2020 > juli > Sevens & Coffee

Over dit evenement

Door Ruud van der Burg

Gersteweg 10 2153 GJ Nieuw Vennep

Deel Nederland:
Locatie: Noord Holland
Adres: Gersteweg 10 2153 GJ Nieuw Vennep
Organisatie: Rolf Bakker
Tel #: 06-54276429

Opmerkingen:Heb je bijzondere sleutelwensen, neem dan eerst even contact op met Rolf.

Voor 2019 hebben we een aantal Sevens & Coffee op de agenda staan.

Rolf van Autotechniek Bakker stelt zijn bedrijf hiervoor open aan de Gersteweg 10 in Nieuw-Vennep om elkaar te ontmoeten of misschien een reparatie aan je Seven te laten uitvoeren.

Van 10:00 – 14:00 staat de koffie en ….. klaar.

Vervolgens op

  • 05 september
Back To Top