skip to Main Content

ALV 2021 (Online)

Evenementen > 2021 > mei > ALV 2021 (Online)

Over dit evenement

Door Bert Looman

Thuis

Over:

Waar:              Nederland

Locatie:           Online 

Adres:             Thuis

Organisatie:   Bestuur SSCN

De ALV zal dit jaar op 17 mei 2021 online plaatsvinden i.v.m. de corona maatregelen.

De uitnodiging voor deelname aan de Algemene Leden Vergadering zal per email verstuurd worden.

Tijdens de vergadering wordt terug gekeken op 2020, de plannen voor 2021 voorgelegd en willen we van gedachten wisselen over de toekomst.

Voorlopige Agenda voor ALV:

 1. Spelregels
 2. Opening en welkom
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Goedkeuring notulen ALV 2020
 5. Ledenadministratie
 6. Terugblik meetings 2020
 7. Samenstelling bestuur
 8. Financieel verslag 2020
 9. Rapportage kascommissie 2020 & benoeming kascommissie 2021
 10. Begroting 2021
 11. Contributie 2021
 12. Huishoudelijke reglement
 13. Meetings 2021
 14. Redactie & Communicatie, Uitslag kalenderfoto 2021
 15. Sitebeheerder
 16. Super Seven Shop
 17. Clubverzekering
 18. International 7 Network
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

SVP  5 minuten voor aanvang van de vergadering inloggen m.b.v. de link die opgenomen is in de uitnodigingsmail die verstuurd wordt naar alle Leden.

Back To Top