display_name; }); add_shortcode('meo-member-search', function () { bp_get_template_part( 'common/search/dir-search-form' ); }); ?>query_vars['orderby'] ) $class->query_orderby = str_replace( 'user_login', 'RAND()', $class->query_orderby ); return $class; } add_action( 'pre_user_query', 'meo_random_user_query' ); function func_get_user_carousel() { if (!is_user_logged_in()) { return false; } $users = get_users( 'orderby=rand' ); $default = ''; $html = ''; echo $html; } add_shortcode('meo_get_user_carousel', 'func_get_user_carousel'); ?> custom_ids = $this->get_custom_ids(); add_action( 'bp_pre_user_query_construct', array( $this, 'custom_members_query' ), 1, 1 ); add_filter( 'bp_get_total_member_count', array( $this, 'custom_members_count' ), 1, 1 ); } private function get_custom_ids() { global $wpdb; //figure out if the logged-in user is male or female $sex = xprofile_get_field_data( 5, bp_loggedin_user_id() ); if ( $sex == 'Male' ) $query = "SELECT user_id FROM {$wpdb->prefix}bp_xprofile_data WHERE field_id = 5 AND value = 'Female'"; else $query = "SELECT user_id FROM {$wpdb->prefix}bp_xprofile_data WHERE field_id = 5 AND value = 'Male'"; $custom_ids = $wpdb->get_col( $query ); return $custom_ids; } function custom_members_query( $query_array ) { $query_array->query_vars['include'] = $this->custom_ids; } function custom_members_count ( $count ) { $new_count = count( $this->custom_ids ); return $new_count; } } function custom_user_ids( ) { new BP_Custom_User_Ids (); } add_action( 'bp_before_directory_members', 'custom_user_ids' );args['name'] == 'gateways[manual_payments][email]' ){ $value = str_replace(PHP_EOL, '
', $_POST['gateways']['manual_payments']['email']); } return $value; } ?> skip to Main Content

arrow-bg-copy-3 Welkom bij Super Seven Club Nederland

Rijdt u in een Seven, of heeft U net een nieuwe (andere) Seven aangeschaft? Wilt u uw plezier in het rijden met een Seven delen met andere Seven rijders? Wij nodigen u uit om lid te worden van de Super Seven Club Nederland. De Super Seven Club Nederland (SSCN) is een enthousiaste club van eigenaren van een Lotus (Super) Seven of van een “Sevenachtige” auto. De club bestaat, in zijn huidige opzet, sinds 1984 en telt momenteel ruim 200 leden. Wilt u kennis maken met onze club, bezoek dan geheel vrijblijvend een van onze meetings. Rij de route mee en proef de sfeer, u bent van harte welkom. * Noot: Een Sevenachtige auto is een auto die algehele constructieve overeenkomst heeft met de Lotus Seven en/of als zodanig duidelijk herkenbare uiterlijke kenmerken bezit
Ik heb interesse
Back To Top